FarmKemi

Contact

Wuhan Pharma Chemical Co., Ltd.

Office: No. 3 Zhongnan Road, Wuhan, Hubei, China
Factory: No. 6 Guanghua Ave., Gedian Development Zone, Ezhou, Hubei, China

Tel: (0086 27) 8771 1369
Fax: (0086 27) 8775 0287

Web: www.farmkemi.com
Email: info@farmkemi.com